Categorii vehicule

Categoria AM:
Vehicul cu doua, trei sau patru roti a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h dar nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor electric sau motor cu ardere interna cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm3 iar puterea macima nu depaseste 4 kW. Masa maxima sa nu depasesca 350 kg, cu exceptia vehiculului electric la care se mai adauga masa bateriilor.

Categoria A2:
Motociclete fara atas, cu o putere a motorului de cel putin 20 kW, dar de maximum 35 kW si cu un raport putere/greutate care nu depaseste 0,2 kW/kg. Daca motocicleta este actionata de un motor cu ardere interna, capacitatea cilindrica a motorului trebuie sa fie de cel putin 395 cm3. Daca motocicleta este actionata de un motor electric raportul putere/greutate al vehiculului trebuie sa fie de cel putin 0.15 kW/kg.

Categoria B:
Vehicule ce pot atinge o viteza de cel putin 100 km/h si a caror masa totala maxim autorizata nu depaseste 3500 Kg. Numar de locuri pe scaune, in afara locului conducatorului, nu este mai mare de 8. Ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul din categoria B si o remorca in cazul in care masa totala maxima autorizata a ansamblului nu depaseste 3500 Kg iar masa totala autorizata a remorcii nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator. Triciclurile sau cvadriciclurile avand masa proprie peste 550Kg.

Categoria C:
Vehicul a carui masa maxima autorizata este de peste 12.000 kg, care are lungimea mai mare de 8 m, latimea mai mare de 2.4 m si care atinge o viteza de cel putin 80 km/h.

Categoria CE:
Vehicul articulat sau ansamblu format dintr-un vehicul din categoria C si o remorca a carei masa maxima autorizata este mai mare de 750 kg

Categoria D:
Vehicule destinate transportului de persoane cu mai mult de 8 locuri pe scaune in afara locului conducatorului.