CATEGORII Vehicule

Categoria B:
Vehicule ce pot atinge o viteza de cel putin 100 km/h si a caror masa totala maxim autorizata nu depaseste 3500 Kg. Numar de locuri pe scaune, in afara locului conducatorului, nu este mai mare de 8. Ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul din categoria B si o remorca in cazul in care masa totala maxima autorizata a ansamblului nu depaseste 3500 Kg iar masa totala autorizata a remorcii nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator. Triciclurile sau cvadriciclurile avand masa proprie peste 550Kg.

Categoria C:
Vehicul a carui masa maxima autorizata este de peste 12.000 kg, care are lungimea mai mare de 8 m, latimea mai mare de 2.4 m si care atinge o viteza de cel putin 80 km/h.

Categoria CE:
Vehicul articulat sau ansamblu format dintr-un vehicul din categoria C si o remorca a carei masa maxima autorizata este mai mare de 750 kg

Categoria D:
Vehicule destinate transportului de persoane cu mai mult de 8 locuri pe scaune in afara locului conducatorului.