SIGLA FATIII

sigla_GRUP

sala fatii

Organizam cursuri pentru obţinerea atestatelor şi certificatelor profesionale:


1. Curs de pregătire şi perfecţionare pentru managerii de transport care conduc permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, conform OMT 761/1999.
Conţinut dosar:

 • copie diplomă de absolvire învăţământ obligatoriu
 • copie act de identitate

2. Curs de pregătire şi perfecţionare pentru instructori de conducere auto şi profesori de legislaţie rutieră conform OMT 75/2014
Conţinut dosar:

 • act de identitate, în copie
 • permis conducere, în copie
 • act de studii, în copie legalizată (numai pentru ATESTARE/EXTINDERE de categorii)
 • cazier auto, în original
 • aviz medical, în original
 • aviz psihologic, în original
 • certificatul de cazier judiciar, în original
 • copie ATESTAT de Instructor/Profesor de L.R. (pentru PERFECŢIONARE Şi EXTINDERE)
 • adeverinţă în original eliberată de către şcoala/şcolile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat (pentru EXTINDERE de categorii)

3. Curs de pregătire şi perfecţionare pentru conducătorii auto care efectuează transporturi rutiere de mărfuri periculoase, inclusiv clasa 7, conform OMT nr. 640/2007;
Conţinut dosar:

 • copie permis de conducere;
 • copie act de identitate.

4. Curs de pregătire şi perfecţionare pentru consilierii de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, inclusiv clasa 7,conform OMTCT nr. 1044/2003;
Conţinut dosar:

 • copie act de identitate
 • copie diplomă de studii

5. Curs de pregătire şi perfecţionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, conform OMTCT 42/2006;
Conţinut dosar:

 • copie permis de conducere;
 • copie act de identitate;

6. Curs de pregătire şi perfecţionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier public de persoane, conform OMTCT 42/2006;
Conţinut dosar:

 • copie permis de conducere
 • copie act de identitate

7. Curs de pregătire şi perfecţionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite, conform OMTCT 42/2006
Conţinut dosar:

 • copie permis de conducere;
 • copie act de identitate;

8. Curs de pregătire şi perfecţionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim de taxi sau închiriere, conform Legii nr 38/2003;
Conţinut dosar:

 • copie permis de conducere;
 • copie act de identitate;
 • copie aviz medical;
 • copie aviz psihologic;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă eliberată de serviciul Poliţiei Rutiere judeţene;
 • copie diplomă absolvire minim 8 clase;

9. Curs de pregătire în vederea obţinerii certificatului de competenţă profesională pentru şoferi şi însoţitori de la transportul rutier de animale vii, pentru protecţia şi bunăstarea animalelor de fermă, în timpul transportului şi în centrul de colectare;
10. Curs de pregătire privind utilizarea tahografului digital;
11. Cursuri de conducere preventivă, economică şi siguranţă rutieră.

Pentru mai multe informatii accesati site-ul www.fatii.ro sau va asteptam la sediul scolii SEBIPET AUTO.